top of page
1000_F_585775553_7nPL0zxcgzJUdlutiLgV0TXeKuVriK4U_clean (1).jpg

הצטרפו למסע

הפתק השני שלך במועצה

אודות

ב- 27.2.24 תתקיימנה הבחירות לרשות המקומית. זה הזמן שלנו להשפיע!
"חוזה חדש" היא תנועה אשר צמחה מתוך המחאה, ומהתפיסה שצריך לתרגם את ערכי המחאה לכוח פוליטי, ושעיצוב המרחב הציבורי במדינה מתחיל בבית, בשלטון המקומי. 
בבחירות לרשויות המקומיות נצביע בשני פתקים: פתק צהוב לראשות המועצה, ופתק לבן לחברי המועצה. 
אנו מבקשים את הפתק השני שלכםן, על מנת להכניס את חברות וחברי "חוזה חדש" למועצה. כך נוכל לפעול בשני מישורים:
1. שמירה על שלטון במנהל תקין וברוח הדמוקרטיה הליברלית 
2. פעולה משותפת של מאות נציגי ציבור בקידום חוקה לישראל ועמידה משותפת מול הממשלה.
בבחירות הקרובות יתמודדו רשימות "חוזה חדש" ב 25 רשויות ברחבי הארץ. 
את הרשימה בקדימה צורן מובילה עו"ד אלה קאופמן.

Hozeh Hadash Logo Element.png

קחו חלק בשינוי

תמכו במטרה שלנו

ארועים קרובים
No events at the moment
bottom of page